Contributie

Contributie is € 15,- per maand en eenmalig € 5,-. inschrijfgeld.
Wordt men voor de 15e van de maand lid, dan betaalt men de helft van de lopende maand en de contributie van de volgende 2 maanden vooruit. Wordt men op of na de 15e lid, dan betaalt men de contributie van de daarop volgende 2 maanden vooruit.

Betalingen bij inschrijving contant. Daarna per bank.
ING rek. nr. 
NL71INGB0000611976 t.n.v. "H.S.V. De Oase" te Rotterdam. K.v.K. nr. 40347164 te Rotterdam.

Gezinsleden betalen € 12,- per jaar.
De minimum bijdrage voor donateurs is € 15,- per jaar.
Personen tot de leeftijd van 18 jaar die op hetzelfde adres wonen als een lid, mogen gratis (behoudens een eventuele eigen bijdrage) aan alle evenementen deelnemen. Willen deze personen ook aan trainingen deelnemen dan moeten zij betalend gezinslid worden. Donateurs betalen voor deelname aan evenementen de kostprijs.

Inschrijven nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven bij Ellie Verbeek of Marga Nolte. Dit kan op zondag van 10.30 u. tot 13.00 u. en op woensdag van 19.00 u. tot 20.30 u. Bij inschrijving gelieve contant te betalen, vervolgbetalingen uitsluitend per bank.

Adreswijzigingen, wijzigingen in de gegevens en opzeggingen ontvangen we graag via de mail van het verenigingssecretariaat: secretariaat@hsvdeoase.nl

Heeft u vragen?

Dan kunt u direct contact opnemen met de volgende personen. Of maak gebruik van ons contactformulier.

Flyball

Aad Hack
06-39228455
flyball@hsvdeoase.nl

Agility

Jan Waltmans
010-4212695
agility@hsvdeoase.nl

Gedrag en gehoorzaamheid

Ivonne Mangelaars
06-38321349
pupopvoeding.gg@hsvdeoase.nl

HOOPERS

secretariaat@hsvdeoase.nl

Algemene zaken

Corrie Jansen
06-13839171
secretariaat@hsvdeoase.nl