Huisregels

 1. Parkeren: langs de weg, uitsluitend aan de zijde van het trainingsveld, dan blijft er voldoende ruimte over voor het eventuele (zware) verkeer wat bij de tuinder moet zijn. Niet voor het woonhuis naast het trainingsveld parkeren. Aan weerszijden van de ingang van de vereniging is een parkeerstrook welke is aangegeven door borden. Leden mogen hier niet parkeren. Deze parkeerstrook is uitsluitend bestemd voor Oase parkeerkaarthouders.
 2. Uitlaten: niet de hond uitlaten voor het woonhuis, ook niet op het gras tussen het woonhuis en de kantine. Uiteraard ook de hond niet uitlaten op ons eigen terrein. Aan de overkant van de weg, langs de sloot, is voldoende gelegenheid de hond uit te laten. Aan het eind van de weg, over de brug, is een weg waar men ook met de hond kan wandelen. Aan de linkerzijde van de weg liggen akkers. Hier mogen de honden niet op, ook niet wanneer het hek open staat. Aan de rechterzijde van de weg is voldoende ruimte om uw hond uit te laten.
 3. Afmelden: cursisten dienen zich bij verhindering altijd af te melden. Bij de instructeur (telefoonnummer in de Oase Post) of via het nummer van het trainingsveld (06-28 98 65 52).
 4. Het toegangshek van het terrein dient bij binnenkomst en bij vertrek altijd te worden gesloten.
 5. Iedereen die aan de trainingen bij HSV de Oase deelneemt, dient een toereikende W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) Verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen.
 6. Iedere cursist dient er zorg voor te dragen dat de hond geënt is en vrij van ziekten.
 7. De eigenaar is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond.
 8. Voor de aanvang van de trainingen en tijdens de training is het gebruik van alcohol verboden.
 9. Tijdens de training wordt er niet gerookt.
 10. Mobiele telefoons dienen tijdens de training uit te staan.
 11. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de training.
 12. Zorg dat de hond voor aanvang van de training goed is uitgelaten. Mocht er een ‘ongelukje’ gebeuren op het trainingsveld, dient dat onmiddellijk te worden opgeruimd. Materiaal hiervoor is aanwezig.
 13. De hond dient op het trainingsveld altijd aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur anders bepaalt.
 14. De instructeur bepaalt het oefenprogramma van de training. Mocht er iets zijn waar u het niet mee eens bent of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot uw instructeur, tot de coördinator of tot een bestuurslid. Zie clubblad.
 15. Een ieder dient zorg te dragen voor goed trainingsmateriaal, dat wil zeggen een goede halsband of tuig, een lijn van ca. 1 tot 1.20 meter, een niet piepend speeltje en beloningsbrokjes.
 16. Het gebruik van prikbanden, ook wanneer deze met de punten naar buiten worden gedragen, is te allen tijde verboden.
 17. Zet honden niet te dicht bij elkaar vast. loop niet te dicht langs andere honden en loop ook niet door de al aanwezige disciplines. Zet de honden ook niet direct langs het pad waarover iedereen naar het veld komt.
 18. Bij loopsheid dient u uw hond thuis te laten (minimaal 3 weken).
 19. Bij het hebben van- of een vermoeden van kennelhoest bij de hond graag de vereniging inlichten zodat anderen gewaarschuwd kunnen worden. Kennelhoest is uitermate besmettelijk. Geef uw hond daarom alleen water uit een eigen drinkbak. Bij het hebben van- of een vermoeden van kennelhoest dient de hond minimaal 3 weken thuis te blijven.
 20. Bij loopsheid of ziekte van de hond adviseren wij cursisten van de Opvoeding- en EG groepen zonder hond bij de lessen aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat u achter raakt op het trainingsschema. Diverse onderdelen van de training dienen immers thuis te worden geoefend.
 21. Tijdens vakantie, ziekte, loopsheid, afgelastingen van trainingen door een flyball-toernooi of andere evenementen of overmacht door weersomstandigheden, dient de contributie doorbetaald te worden.
 22. Het zich op het terrein van HSV de Oase bevinden van personen of zaken is geheel voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van de vereniging is uitgesloten.
 23. Roken in de kantine is alleen toegestaan in de rookruimte.
 24. Het lidmaatschap van de vereniging kan per maand opgezegd worden. Zij die wensen op te houden lid te zijn van de vereniging moeten hiervan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie weken voor het einde van de maand, schriftelijk kennis geven aan de secretaris. Heeft de opzegging niet voor die datum plaats gevonden dan is men verplicht de contributie over de volgende maand te voldoen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u direct contact opnemen met de volgende personen. Of maak gebruik van ons contactformulier.

Flyball

Aad Hack
06-39228455
flyball@hsvdeoase.nl

Agility

Jan Waltmans
010-4212695
agility@hsvdeoase.nl

Gedrag en gehoorzaamheid

Ivonne Mangelaars
06-38321349
pupopvoeding.gg@hsvdeoase.nl

HOOPERS

secretariaat@hsvdeoase.nl

Algemene zaken

Corrie Jansen
06-13839171
secretariaat@hsvdeoase.nl